20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване


20.02.2012 г. , с. 18


^ Екобомба цъка в задния двор на държавата


Държавата залага екобомба в задния си двор, избухнели, ще плъзнат зарази, чиито бацили ще борим десетилетия напред, алармират вече цяла седмица частно-практикуващи ветеринарни, Те са категорични 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване, че селата ще бъдат залети с трупове на мъртви животни, но причината няма да е скъсана язовирна стенка. Епицентърът на бедствието е скътан в промените на Закона за ветеринарномедицинската дейност, който вече 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване веднъж премина ситото на парламентарната зала. Там се казва, че занапред общините ще плащат за извозването на мъртвите животни до Шумен и Варна, където се намират двата завода, известни като „екарисажи". Поправките 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване правят уточнението, че кметствата ще плащат само за дребните стопанства, в които се отглеждат животни за лична консумация, а големите ферми с десетки животни ще си плащат сами. Досега 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване държавата бе натоварена да плаща за извозването до екарисажите на всички мъртви животни.

Прогнозата

„Страната ще се зарине с трупове на умрели животни. Кметствата нямат пари да ги извозват. Какво се случва със семейството на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване баба и дядо от монтанско село, на които им умира магарето? Защото, да се извози трупът му от Монтана до Шумен, струва повече от едно магаре. Това мъртво магаре директно ще 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване отиде в някое дере", категорична е д-р Вера Гришина, зам.-шеф на Българския ветеринарен съюз. Тя смята, че промяната ще доведе до паразитни и инфекциозни заболявания - туберкулоза, бруцелоза, кучешка тения иантракс, чиито 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване бацили могат да заразяват до 30 години напред.

Тревогите на ветеринарите се потвърждават и от общините. „Възразяваме срещу тези промени. Общините в България, особено малките селски кметства, нямат пари, за да извозват животните 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на фермерите", отсече пред „Труд" Гинка Чавдарова, шеф на Асоциацията на общините в България. На година екарисажът в Шумен получава от държавата 4 млн. лв. за изгаряне на животни, а този 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване във Варна - около 2 млн. лв.

Шефът на^ агенцията по храните д-р Йордан Войнов, откъдето идват и предложенията за промени, контрира, че никъде по света няма подобен бред - контролният орган да плаща 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване за това, което трябва да контролира. „Може ли КАТ да контролира движението по пътищата и в същото време той да плаща регистрацията и застраховките на хората и автомобила? Няма как да стане", отсече той 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване.

Гордиевият възел в този спор може да се разсече, ако хората на село, подобно на големите ферми и на всички млеко- и месопреработвателни предприятия бъдат задължени сами да си плащат за извозването на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване мъртвите животни, категорични са фирми от хранителния сектор. По думите им „чудото" може да стане със строг ветеринарен контрол, глоби и забрана да получават евросубсидии за земя, ако се 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване установи, че са изхвърлили мъртво животно в дерето. Предлагат и при нарушение да се забрани на дребните стопани да продават млякото си на мандри.

фирмите от хранителния бранш обаче подчертават, че в цялата бъркотия са 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване гарантирани интересите само на екарисажите, които се държат от частни фирми. „Порочното е, че тези заводи бяха щедро толерирани и при предходните две правителства, когато начело на министерството на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване земеделието бяха министри от ДПС", коментира мениджър на голямо месопреработвателно предприятие, пожелал анонимност.

Рай за екарисажите

„Ерата ДПС в земеделието бе рай за екарисажите. Държавата поемаше транспорта, плащаше за унищожаването на мъртвите животни 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване и изведнъж купи и екарисажни если заместо частниците. Публична потаенна е, че екарисажните если надписват пътувания из страната, защото държавата им покрива този разход", добави мениджърът. „Заради недостиг на транспортни средства за събиране на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване умрели-

те животни и опасност от неизпълнение на този ангажимент към ЕС, Националната ветеринарномедицинска служба купи на 14 януари 2005 г. три товарни автомобила за тази цел. Това стана обществена поръчка и бяха отдадени под 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване наем на екарисаж „Брамас 96" АД в град Шумен. Наемът на автомобилите е определен от лицензиран оценител", коментираха от министерството

на земеделието. През януари 2005 г. агроведомството се управлява от Мехмед Дикме. От министерството не 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване можаха да обяснят защо този жест е направен само към завода в Шумен. „Разполагаме с 26 наши специализирани екарисажни камиони", посочи пък пред „Труд" самият шеф на екарисажа Мирослав Александров. Той отрече 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване каквото и да е покровителство. „Един лев рушвет на никого не сме дали. На нито една партия дарение не сме направили", посочи той. Справка в ДАКСИ показва, че начело на компанията 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване е семейството на Александров, а от 1996 г. до сега акционери в нея са лупили вече покойният му баща Тошко Александров, Акиф Юзеир, Христо Христов, Бейсим Али Али и др. Регистърът сочи още 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване, че в момента Александров е съсобственик във компания АМКО със съпругата на сегашния губернатор на Шумен.

Докато Александров разпалено разказва, че не е покровителстван, сам си спомни, че точно депутат от 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване ДПС-Четин Казак, му се притекъл на помощ през 2010 г., когато държавата бавеше плащанията към екарисажа. Но това не означавало, че е политически ангажиран. Александров твърди,че е против готвените промени в закона за 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване ветеринарната дейност. Дори писал на министър Мирослав Найденов,че „екарисажната дейност, поставена в чисто пазарни условия, без държавна подкрепа, не може да съществува". Отговор не е получил. Опасенията на Александров са, че 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване частните стопани чуть ли ще могат да си плащат сами за унищожаването.

Подкрепа

„Държавната подкрепа всъщност бе яко рамо, особено за предприятието в Шумен. Агроминистрите на ДПС решиха този завод да изгаря отпадъците 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на предприятия и ферми в цели 18 области, а за завода във Варна останали десет", контрира шеф на предприятие за колбаси. От министерството на земеделието потвърдиха това разпределение и уточниха, че 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване то е станало със заповед през 2006 г. Тогава министър бе Нихат Кабил от квотата на ДПС. Експерти добавят обаче, че капацитетът на екарисажа в Шумен е по-голям от този на Варна 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване.

Парадоксите и абсурдите в държавната подкрепа за частните екарисажи нямат

край. И при предходните правителства, и сега не друг, а държавата плаща и ще плаща за унищожаването на т.нар. месокостно брашно, което остава, след 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване като животинските отпадъци бъдат изгорени. Шефът на „Брамас" посочи, че сега в складовете му залежават 3000 т брашно, а по еконормите не трябва да са повече от 200. „Държавата няма контракт за изгарянето му в 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване циментовите заводи и количествата се трупат", уточни

той. Александров използва момента да се оплаче, че ведомството на Мирослав Найденов му дължи и 2,350 млн. лв. за унищожени животни от май м.г. до 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване сега. „Труд" опита да се свърже с екарисажа във Варна, но не получи съдействие от собствениците му. Заводът там е собственост на Стефан Капитанов, сочи ДАКСИ.

Голямата тесла

Голямата тесла за 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване бизнеса идва от факта, че екарисажите в страната са само два - в Шумен и Варна, и разкарването на отпадъците от Западна България до Източна трупа огромни транспортни разходи. Екарисажните если вземат на километър по 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване 80 стотинки. Така к примеру от Монтана до Шумен пътят е близо 400 км и само транспортните разходи излизат 320 лв. От Видин до Шумен километрите набъбват на 500, а транспортните разходи на компания - на 400 лв.? Подобен 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване заморочек пред бизнеса не е стоял до 1995 г., когато в страната е имало 16 държавни екарисажа, разпръснати пропорционално из страната. За самото изгаряне екарисажите вземат такса за тон кланичен отпадък 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване 15_0 лв. без ДДС, за крава - 80 лв. на бр., кон - 60 лв. на бр., овца - 30 лв. на бр. без ДДС.

Някакво облекчение за предприемачите щеше да е, ако бе направен трети екарисаж, за който 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване ЕС даваше 19,5 млн. евро. по програма ФАР. Бившият вицепремиер по еврофондовете Меглена Плугчиева още преди 3 години посочи, че голямата вина за изоставането и провалянето на този проект имат министерствата на земеделието и на околната среда 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване, ръководени тогава от Валери Цветанов и Джевдет Чакъров. Отговорност обаче не бе поискана от никого.

^ ДРАГОМИР НИКОЛОВ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
20.02.2012 г. , с. 3


Поисканата оставка на директора на здравната каса


Пак персонална промяна 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване заместо реформа


Никой не гласи нито за недостатъците на монополния модел, нито за липсата на прозрачност


Две хронични болести на държавното управление се виждат ясно от поредната подготвяна рокада в здравния сектор след оставката 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на директора на здравната каса Нели Нешева. Първата е липсата на каквото и да лупило Желание за реформа и опитите погледът от нея да се отклони с чести смени на Върха на отговорните институции. Втората 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване болест отдавна е заразила цялата държавна машина -липсата на прозрачност в начина на заплащане на заетите в публичния сектор. Въпреки че темата повсевременно се обсъжда, някак си тъмата все си стои 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. Но едно по едно. .

Може и да не сте забелязали, но топ позициите в здравния сектор са сред най-ветровитите. Само при управлението на ГЕРБ имаше трима ресорни министри, трима (а наред е 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване и четвърти) директор на касата и двама председатели на парламентарната комисия. През цялото това време все се говореше за подобряване на модела на -здравеопазване. Но нищо не се случваше. Тези деньки фокусът 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване е пак върху една от ключовите институции в сектора. И пак никой не гласи нито за недостатъците на монополния модел, нито за липсата на прозрачност либо пък за начина на управление 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. К примеру за това, че касата би трябвало да е обществена институция и да се менажира либо поне контролира от тези, които внасят най-много средства. Защото сега се управлява от 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване държавата, при положение че заетите 6 частния сектор 1.6 млн. души внасят близо 1.7 миллиардов. лв. здравни вноски, а държавата – 940 млн., за осигурените от нея 4.5 млн. души. На тези 1.6 млн. души обаче им се 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване налага да си доплащат и да чакат за исцеление, освен това нито имат информация за какво точно се харчат Вноските им, нито право поне част от тях да влагат в частен фонд, който 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване сами са выбрали. И това eg6а ли ще стане до края на мандата, както обясни здравният министър.

И ако обобщим - нужните промени трябва да се направят от управляващите. Те не 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване зависят от изпълнителска функция като директор на касата, защото институцията няма право да прави политика, а само плаща в рамките на бюджета си. Въпросът е дали ГЕРБ изобщо иска започне да променя сектора, заместо да 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване се хлъзга популистки по повърхността на един приз.А и дебатът за заплащането в администрацията като цяло също не се състоя.

Нели Нешева наистина не успя да убеди обществото 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване, че е заслужила допълнително възнаграждение. Това е познатата ситуация - не е нелегально, но пък не е и морално. Най-малко защото парите за годишната заслуга идват от здравните вноски, които по другому все не 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване стигат за благопристойно исцеление на внасящите ги. Никой не каза (защото предвидливо е спестено като изискване в закона) какво възнаграждение получава мениджърът на фонд, който годишно управлява над 2.6 миллиардов.лв 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. Нито по какви аспекты са избирани премираните служители. На същата комфортна потайност се радва всяка държавна структура. Но други уволнения чуть ли ще има.
20.02.2012 г. , с. 4


Само директорът на здравната каса ще 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване отговаря за раздадени бонуси


Нели Нешева подаде оставка по настояване на премиера Борисов


Управителят на здравно осигурителната каса (НЗОК) Нели Нешева обяви в петък, че подава оставката си, изпреварвайки поискването й от парламентарната група на ГЕРБ 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване, за което помолил премиерът Бойко Борисов. "Нели Нешева работи много добре, но българите имат една много хубава поговорка - в кацата с мед е достатъчна една лъжичка катран, за да не може да 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване се консумира медът", заяви министър-председателят по повод огласените данни за бонусите, които структурите в здравеопазването са си разпределили през 2011 г.

Във вторник парламентарната група на ГЕРБ ще реши дали да бъде 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване приета оставката на Нешева, съобщи вчера пред БНР председателят на здравната комисия Десислава Атанасова. Тя отказа да коментира информацията в медии, че вече се обсъждали три кандидатури за нов шеф 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на здравната каса.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов коментира, че „моментът е крайно неподходящ" за смяна на директора на касата, защото точно сега се финализира подписването на индивидуалните договори с 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване НЗОК и се прехвърлят важни дейности от здравното министерство към структурата като хемодиализата, онкологията и др.

Врява за няколко хиляди

Оставката на Нешева засега изглежда като единствения резултат от скандала с бонусите в 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване здравеопазването през 2011 г., за чиято стойност СДС отправи парламентарен въпрос. От огласената информация миналата седмица се разбра, че общо в НЗОК и подразделенията й са раздадени малко над 4 м/ш. лева 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване като допълнително материално стимулиране на служителите, от „Синята коалиция" обвиниха директора на касата, че е обусловила за для себя си 30 хил. лв. Нешева отрече посочената сума и поясни, че е взела 12 156 лева над 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване заплатата си.

Междувременно около 400 души във „Фейсбук" се включиха в групата „Да помогнем на Нели Нешева да върне парите в НЗОК", на които тя отговори, че няма да го направи, тъй като 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване екипът й е „допринесъл за финансовата стабилност на системата".

Заради разрастването на скандала с бонусите и намесата на премиера Борисов с искането на оставката й впоследствие Нешева съобщи, че ще даруй 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване получения от нея приз на благотворителна организация.

Тишь за милиони

Здравният министър Стефан Константинов се дистанцира от варианта с мотива, че НЗОК е полностью самостоятелна институция и не е редно той да 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване се произнася. „Просто тази тема, ако ми позволите, не бих находил да я коментирам", каза Константинов, като поясни, че раздадените средства в системата на здравеопазването не са бонуси, а допълнително материално стимулиране 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. По същия начин преди това отговори и финансовият министър Симеон Дянков, който каза, че допълнителните възнаграждения във ведомството му не лупили бонуси, а премии за добре

свършена работа.

Константинов не коментира и информацията, че здравната каса 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване е разпределяла и бонуси на 43 болници, които са получили около 50 млн. лв. повече. "Министерството ще направи проверки, ако има съмнения за някакви нарушения", обеща той. От отчета за изпълнението на бюджет 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване 2011 г. става ясно, че т.нар. правителствена болница „Лозенец" е направила двойно по-големи разходи спрямо планираните - 28.6 млн. лв. заместо 12.8 млн. лв., като за бонуси са похарчени непредвидено 2.6 млн. лв.

Общо 1 млн 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. лв. допълнително са дадени за т.нар. други възнаграждения на служителите в Министерския съвет.

Нели Нешева беше избрана за управител на здравната каса през 2010 г. след отстраняването на Жени Начева заради 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване обвинения за отпускане на допълнителни средства на няколко болници. По-късно Начева беше назначена в дирекция на финансовото министерство.

Пред ТВ7 Нешева коментира, че е атакувана, защото е засегнала интереси на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване фирми заради договарянето на отстъпки от цените на лекарства. "Аз много мислих. Не може за 12 000 да бъде цялата тази атака. Това е много дълбоко. Много големи интереси са засегнати", заяви управителят на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване НЗОК.
20.02.2012 г. , с. 4


Валери Димитров: По-смисленият дебат е за резултата от публичните услуги


Не става дума за бонусите, много по-сериозна е темата за ефективността на работещите в публичния сектор. Като цяло мнението ми 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване е, че заплатите в публичния сектор в България са ниски и това е заради популярното убеждение, че чиновниците трябва да получават малко. А всъщност въпросът е, че те получаваш малко. Защото 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване са много Аз мисля, че по принцип публичната администрация е раздута, т.е. в държавните и в публичните институции трябва да работят по-малко на брой, но висококачествени и високо мотивирани професионалисти 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване с добри възнаграждения. Не смятам, че публичният сектор е място, на което трябва да се води борба с безработицата, тоест да назначаваш голям брой лошо платени чиновници. Това е сигурен начин 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване да компрометираш публичните функции и да насърчиш корупцията.

Затова мисля, че по-смисленият дебат е да се види какъв е резултатът от услугите, които институциите в публичния сектор предоставят на обществото. Публичните средства по 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване принцип се изразходват по-рядко в нарушение на закона, но много по-често неефективно, неефикасно и неикономично. Това е големият заморочек, защото понякога се харчат десетки и стотици милиони без 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване лицезреем резултат.

И това е, което трябва да вълнува обществото. Защото всъщност се оказва, че

ние не сме чак толкова бедна държава

Ние хвърляме огромни средства за постигането на определени резултати и често не 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване забелязваме, че такива резултати просто няма.

Огромният заморочек е в немодерната, в примитивната идеология на бюджетирането. Дават се едни пари, за да се изхарчат, но никой не се интересува от резултата. Всяка година големият публичен 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване дебат е когато се приема бюджетът. Но има ли публичен дебат, когато се отчита изпълнението му, за да се види как са изхарчени парите? Няма, никой не се интересува 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. А ако се направи анализ на това какво е постигнато с парите в продължение на няколко години, може да се направят много интересни заключения и ще се види, че голяма част от парите 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на данъкоплатеца се харчат лошо Специално за Националната здравноосигурителна каса - това е една проблемна институция поради факта, че в нея е концентриран громаден паричен ресурс, монополни услуги, липса на конкурентность. Там, където 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване имаш монополна функция с громаден ресурс и липса на конкурентность,

нещата не стоят добре. Това е въпрос на законодателно и управленско решение, но по мое лично мировоззрение просто трябва да се въведе 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване по-голяма конкурентность в сектора на

здравните услуги. Питайте потребителите на услугите на здравната каса дали са доволни - тяхното мировоззрение трябва да е решаващо.

В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване длъжности, данните за възнагражденията не са публични. Обърнете внимание на това- тези близо 7 хиляди лица законът на практика не ги е задължил да оповестяват възнагражденията, които получават във връзка със заеманата длъжност 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване.

От участието на председателя на Сметната палата в предаването „Седмицата" на „Дарик радио".
20.02.2012 г. , с. 3


В МЗ още вярват, че парамедици ще има след 3 г.


Здравното министерство продължава да очаква, че 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване след 3 години у нас ще се появят първите парамедици, които ще работят в "Бърза помощ". "Определеният срок от 3 години е напълно реалистичен за подготовка", отговориха от МЗ на въпрос на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване "Сега". Миналия май министър Стефан Константинов представи концепция за развитието на спешната помощ, която предвижда в "Бърза помощ" да работят основно парамедици, а не лекари, както сега. Така, според него, ще се 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване реши основният заморочек на системата - недостигът на кадри. Тогава министърът обяви, че очаква първите нови кадри да се появят след 3 г.

МЗ предвижда да има два вида парамедици - такива, които ще се обучават 1 година, ще 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване са предимно шофьори и ще оказват само първа помощ. Останалите ще имат по-висока квалификация, която ще придобиват за 2 години. Специалността ще се преподава в БЧК и в колежи. За 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване целта правителството внесе в парламента поправки на закона за червения кръст през ноември, но депутатите още не са ги гласували.

Въпреки това от министерството твърдят, че вече са направени първите стъпки за 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване поява на парамедици. "През декември 2011 г. професията "парамедик" бе включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение", твърдят от МЗ. Вече има и предложение за състав на работна група, която 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване ще пише държавни образователни изисквания за придобиване на такава квалификация. Очаква се те да са готови до март. "След тяхното утвърждаване ще се пристъпи към обучение на първите парамедици", обещават от 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване МЗ.

За да има энтузиазм към новата специалност, Константинов обяви, че началната заплатка на парамедик трябва да е 720 лв. Не е ясно обаче дали когато се наложи, подобни пари ще бъдат изобщо 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване отпуснати за бюджета на министерството.

Янина Здравкова
20.02.2012 г. , с. 5


Съдът: Премиите на чиновниците не могат да бъдат секретни


В. „Сега" спечели на първа инстанция дело срещу социалното министерство за отказана информация


Разкриването на премиите на служителите 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване в държавната администрация и критериите за тяхното разпределение не са лични данни и дори поименно да бъдат изискани, трябва да бъдат дадени, защото са от обществен энтузиазм. Такъв е смисълът на съдебното решение 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на Софийския административен съд, произнесено по жалба на в. „Сега" срещу отказ на социалното министерство от миналата година да предостави информация за раздаденото допълнително стимулиране на служителите във ведомството, включително на членовете 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на политическия кабинет, както и да обясни кой за каква работа е лупил стимулиран и на какъв принцип са

разпределени премиите. Въпреки решението на магистратите, ведомството на Тотю Младенов и много 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване други продължават да отказват да предоставят такава информация.

М.г. от ведомството отказаха да отговорят как непосредственно се разпределят допълнителните стимули във ведомството. Само уточниха, че за 2011 г. за 8182 щатни служители на министерството 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване и другите агенции и служби на подчинение на социалния министър са предвидени 1517 432 лв. Към тези общи отговори беше записано, че повече информация не може да бъде дадена, тъй като засяга „лични данни 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване".

Софийският административен съд обаче обръща внимание, че „Сега" не пита какъв е бюджетът за заплати на ведомството, а иска данни има ли платени премии и на какъв принцип. Съдът приема за несъстоятелен 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване резона, че информацията засяга трети лица и така ще се изнесат лични данни, тъй като никъде в запитването не се иска поименна информация за всеки от 8182-мата служители на ведомството. Според съдебните 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване мотиви исканата информация е обществена информация по смисъла на закона за достъп до такава, защото ще позволи да се създаде мировоззрение как работи съответната администрация и как се стимулира за добрата си 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване дейност.

Друго установено нарушение е, че дори да има засегнати трети лица, преди да се даде отказ за исканата информация, трябва да се поиска тяхното съгласие дали тя да се разпространи либо не 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване, а това не е направено. Магистратите припомнят, че според закона за достъп до обществена информация данни, засягащи трети лица, могат да се дават дори при тяхно несъгласие, щом има надделяващ обществен энтузиазм. Магистратите 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване смятат, че такъв е налице, когато с исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите, боравещи с бюджетни 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване средства. По решението на Софийския административен съд в момента тече процедура на обжалване.

През 2011 г. „Сега" поиска справка за раздадените бонуси във всички министерства с идеята да се разбере которые чиновници какви финансови 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване стимули са получили и за каква свършена работа. Някои ведомства отговориха непосредственно, но много се скриха зад аргумента, че това са лични данни. Историята се повтори и миналата седмица. Този път искането дойде 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване от СДС и отново е до всички министерства за размера на бонусите, които раздават на служителите си. Отново много министерства отказаха да дадат конкретни данни -на културата, социалното, транспортното, икономическото, регионалното 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване и спортното. От МВР и аграрното ведомство дори не са удостоили СДС с отговор. От получената информация се разбра, че директорът на НЗОК

Нели Нешева е взела допълнително 30 000 лв. за 2011 г. Първоначално тя отказа 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване да ги върне, понеже ценяла труда си и загубата на лично време и спокойствие. Изявлението се стори на премиера Борисов като лъжица катран в кацата с меда и Нешева бързо 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване подаде оставка, а парите обеща да даруй.

^ ДИНА ХРИСТОВА
20.02.2012 г., с. 9-11


По-високите данъци няма да помогнат на бедните, но ще накажат предприемчивите


Читателите на „Сега" обсъждат предложението на БСП да се върне прогресивното 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване облагане


Господинът от Лондон

По тяхната логика, ако аз съм учил и съм богат, трябва да плащам данък, а този, който си е лежал цял животик, няма да плаща?

SvSophia

При разпределението на доходите в България при стръмна 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване данъчна гора данъчната секира ще заиграе около доходи от 800 лв., за да се запазят сегашните данъчни постъпления. Ще се стукнут хората със средни й под средните доходи, т.е 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. тези, на които все още се укрепляй държавата и които почтено си плащат данъци и осигуровки. Тия с ниските доходи, сиреч нискоквалифицирани либо укриващи доходите си, както и олигархо-мутрите, ще пропълзяват под 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване либо ще прелитат над летвата. Това ще стане.

inteMnside

Искам да помоля всички, които плачат за подоходни данъчни ставки, да обмислят которые точно и колко са „високите" приходи, облагаеми с данък общ доход, които 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване „справедливо" ще се облагат (обмислете и с колко и как да изглежда

стълбицата). С две думи - на много тъпа популистка кука се закачате. Доходите в България са дотолкова свити, че просто няма къде 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване да се вмести стълбица с прагове и така мечтаното "30-40% за „богатите", поради простата причина, че такива фактически липсват. Съветвам ви, докато средният доход в територията не достигне някакво по-нормално ниво (минимум 800 евро 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване), много внимателно да обмисляте подобни елементарни популистки изцепки. фактът

в момента е, че единственият данък, който е нараснал скокообразно като събираемост в хазната, е конкретно ДОД. И да ви харесва, и 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване да не ви харесва - това е положението.

По-скоро, ако искате повишена събираемост, вижте патентите на какви смешни нива са, каква събираемост и какви отстъпки предлагат (това последното има пряка връзка и с фалшивите 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване ТЕЛК-ове) либо корпоративния данък (но ако вдигнете данъчната ставка – и до колко? - дали пък няма чисто документално печалбата да се изтегли към други места с по-адекватна политика 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване)?

Гарамел

БСП иска бедните да не плащат данък. Любопытно защо БСП не го осъществиха, когато те управляваха и когато имаше данъчен излишък в бюджета?

Manrico

Аз отдавна съм предлагал във форума - на който му харесват 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване високите данъци, доброволно да внася в бюджета по-висока сума - колкото смята, че е справедливо. Никой не се е обадил досега. Сега ще предложа освен доброволното внасяне в бюджета, който харесва 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване предложените мерки, да си вземе и едно ромско семейство за изхранване - и после да каже дали са добри мерките.

Old_BG

Аз лично нямам полза от въвеждане на диференциран данък. За момента. Може 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване би и в близко бъдеще. Но по принцип смятам, че е справедливо да има диференцираност. Само че не както беше досега, а по-простичко. Всъщност аз съм за друг проект, но той така 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване и не се предлага от никого. Дълго е, но в общи полосы се заключава в това - до някакъв определен висок праг за България (да речем 10 000 евро годишно) - без данък. От 10 до 20 000 -30% от 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване дохода, за който няма подтвержден разход. 20-40 000 - 50% от дохода, за който няма подтвержден разход и т.н. Подтвержден разход - с касова бележка да речем. Нали вързаха уж към НАП всичко?

SPQR

А туй животно - производителност на 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване труда (умствен, на физическом уровне)? Колкото повече работиш - по-„прогресивно" те облагаме! Колкото си по-иновативен - по-„прогресивно" те облагаме!

Колкото повече инвестираш -по-„прогресивно" те облагаме! Колкото повече работа осигуряваш 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване - по-„прогресивно" те облагаме!

archi

Ако се въведе прогресивен данък, ще се удари върху тая, дето плащат данъци и осигуровки! Хората със заплати 700 -1200 лв. ще понесат най-големия удар, а реално на тях 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване се укрепляют и банки, и икономика. Вярно, на уж най-бедните ще се увеличи заплатата с 20-ина лева - ама това са обикновено криещите осигуровки либо циганите! Смятам за задължително да 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване се въведе семейното подоходно облагане. Да се спрат всякакви детски прибавки, а да се въведат данъчни облекчения за семействата!

kaily

Като спорите, все пак се придържайте към фактите, а те са, че няма развита 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване държава едновременно с плоска гора на облагане и без необлагаем минимум. Както и че изобщо няма развита държава с плосък данък - всичките без изключение са с прогресивен данък.

belalov

Дали се е изсветлила икономиката с 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване плоския данък не е ясно! Ясно е, че имаше 10 пъти повече инвестиции, които сега отиват другаде! Имаше производителност, вдигане на заплати и пенсии, високи детски прибавки и нарастващ резерв, сребърен фонд и 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване кой знае защо резерв на здравната каса! Събираемостта в бюджета още не е достигната. Сега при същия най-плосък данък тези неща ги няма и се вижда, че той вече дори 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване и да е имал плюсове, те не работят. А ако в България фактически няма хора с високи доходи, както пише някакъв, то за какво се тревожите?!
20.02.2012 г., с.7


Фандъкова проверява родилни 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване зали


Столичният кмет Йорданка Фандъкова ще посети днес столичната Първа АГ болница "Св. София", за да провери ремонтираните родилни зали, за които общината е отпуснала 240 000 лв. Трите помещения са защитени с нови антибактериални подове и 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване стени, закупени са нови гинекологични столове и легла, ремонтирани са прилежащите към тях бани и тоалетни. С част от средствата е ремонтирана операционната зала и предродилното помещение, а също лекарският и 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване акушерският кабинет. Изградено е специално место за екипа, който отговаря за бебешкия електронен регистър.

Румяна Милева
20.02.2012 г., с.7


Правят ин витро с дарения


Бизнесмени дават пари за процедури ин витро в Добрич. Това обяви 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване зам.-кметът по финансите на града Иван Колев по време на бурна сесия на градския парламент. Поводът за скандала стана намаляването на парите с 20 бона на ДКЦ-2, където медици помагат 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване на двойки с проблеми. Колев обяви, че засега има осигурени пари от спонсори от бизнеса, а на по-късен етап при актуализиране на бюджета ще се прецени и ще се добави нужната сума 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. За "Эталон" управителят на здравното заведение д-р В. Веселинов заяви, че към момента при него няма информация да има постъпили дарения от бизнесмени за програмата.

Виржиния Георгиева
20.02.2012 г., с.7


Болница "Св 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване. Георги" със суперапарат


Нова операционна отвори врати в най-голямата за Южна България болница УМБАЛ "Св. Георги". В модерната зала ще се извършват огромное количество операции, включително гинекологични и урологични, съобщи проф. д-р Ангел 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване Учиков от ръководството на пловдивската лечебница. Операционната е оборудвана с последно поколение апаратура за лапароскопия, анестезия и мониториране на пациентите. Тук ще се оперират чрез миниинвазивни методи и техники жлъчен мехур 20.02.2012 г. , с. 18 - Тема: здравеопазване и жлъчни пътища, черен дроб, хернии, дебело и тънки черва, апандисит, тумори и кисти на бъбреци и надбъбреци.

20uchastie-v-ispolnitelskih-konkursah-festivalyah-nauchno-issledovatelskaya-rabota-kafedri-30-15-organizaciya-konferencij.html
stat.txt
2-tehnicheskoe-obsluzhivanie-kondicionerov-v-kolichestve-70-shtuk-ustanovlennih-po-adresam-obektov-otdelov-ufk-po-kaluzhskoj-oblasti.html